Hồ sơ VNF

Báo cáo giám sát chuyên đề về công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam

(VNF) - Ủy ban Đối ngoại vừa báo cáo Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam”.

Báo cáo giám sát chuyên đề về công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam

Việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài (NNN) được Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc, góp phần thu hút NNN vào Việt Nam du lịch, làm việc, khuyến khích đầu tư nước ngoài, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với việc thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài và thương mại quốc tế, lao động có tay nghề cao, trình độ cao là NNN tại Việt Nam cũng tăng lên giúp bổ sung cho thị trường lao động trong nước trong khi nguồn nhân lực nội địa chưa đáp ứng được.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, nhiều quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý NNN tại Việt Nam chưa đầy đủ, chưa đủ cụ thể, thường xuyên phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế do không đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Việc ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cũng gây khó khăn cho công dân trong việc nắm bắt, thực hiện, giám sát.

Một số vấn đề mới phát sinh, như đối với các quy định về sở hữu nhà của NNN, tỷ lệ sở hữu, đối tượng được sở hữu, hình thức nhà được sở hữu không đáp ứng được những yêu cầu đối với không gian, điều kiện sinh hoạt của NNN, khiến cho các quy định khó được thực hiện trên thực tế.

Cùng với đó, việc quan tâm, chỉ đạo, nắm tình hình, quản lý cũng như thanh tra, kiểm tra đối với NNN tại cấp cơ sở còn chưa thực sự chủ động, nhiều vụ việc, vi phạm của NNN chưa được phát hiện kịp thời.

Ngoài ra, cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực quản lý NNN còn phân tán, do nhiều cơ quan quản lý và không có cơ quan đầu mối kiểm soát có hiệu quả, dẫn tới khoảng trống trong công tác tổng hợp, quản lý.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn báo cáo giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam' tại đây.

Tin mới lên