Hồ sơ VNF

Báo cáo kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo

(VNF) - Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo tóm tắt và tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo

Giai đoạn 2021 – 2025, dự án đường Hồ Chí Minh sẽ khởi công mới 2 dự án thành phần với tổng mức đầu tư 22.276 tỷ đồng.

Theo báo cáo, giai đoạn 2021 – 2025, dự án đường Hồ Chí Minh sẽ triển khai hoàn thành các dự án đang đầu tư và khởi công mới 2 dự án thành phần nối thông tuyến quy mô 2 làn xe với tổng mức đầu tư 22.276 tỷ đồng, trong đó, đã bố trí được 16.706 tỷ đồng.

Để đảm bảo cân đối đầy đủ, kịp thời nguồn vốn đầu tư 2 dự án thành phần ưu tiên Vĩnh Thuận, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải rà soát, cân đối lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ để bố trí đủ 4.450/5.570 tỷ đồng cho 2 dự án này.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, hạn chế tối đa việc sử dụng dự phòng, chi phí trượt giá, đồng thời xem xét giãn tiến độ triển khai đối với một số dự án mới, chưa quá cấp thiết.

Tiếp đó, giai đoạn 2025 – 2030, kế hoạch triển khai và nhu cầu vốn đầu tư của các dự án trong giai đoạn này sẽ cân đối trong tổng nhu cầu kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nói chung và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo tại đây.

Tin mới lên