Hồ sơ VNF

Báo cáo khảo sát về các doanh nghiệp tư nhân của Deloitte

(VNF) - Một trong những điểm chính rút ra từ khảo sát toàn cầu năm nay là các doanh nghiệp tư nhân ở mọi khu vực trên thế giới đang tăng cường nỗ lực đổi mới tổ chức của họ.

Báo cáo khảo sát về các doanh nghiệp tư nhân của Deloitte

Báo cáo của Deloitte cho biết trong mọi lĩnh vực kinh doanh, các nhà lãnh đạo thực hiện khảo sát cho biết doanh nghiệp của họ đã đẩy nhanh các kế hoạch, cho dù doanh nghiệp đang trải qua quá trình chuyển đổi số, lồng ghép mục tiêu vào chiến lược, tập trung lại vào các ưu tiên quan trọng như tính bền vững, hoặc các hoạt động khác giúp doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh hơn và phù hợp hơn trong môi trường kinh doanh ngày nay.

Từ trước đến nay, doanh nghiệp tư nhân luôn có những khác biệt về sự nhanh nhạy và tầm nhìn dài hạn, và những đặc điểm này đã định hướng cho nhiều doanh nghiệp ứng phó với cuộc khủng hoảng.

Kết quả khảo sát cho thấy rằng nhiều doanh nghiệp đã nắm bắt cơ hội từ những thay đổi mang tính bước ngoặt trong nhiều lĩnh vực; đại dịch gần đây đã minh chứng cho sự thúc đẩy nhanh chóng việc triển khai các sáng kiến ở hầu hết các doanh nghiệp.

Trên thực tế, nếu không phải dựa vào trọng tâm chiến lược dài hạn trước đây của doanh nghiệp và những cân nhắc về “tương lai” – chẳng hạn như công việc trong tương lai, nhân tài trong tương lai, và sự dịch chuyển lao động trong tương lai – một số doanh nghiệp có thể không có được tâm thế tốt để vươn lên từ đại dịch.

Nếu không có sự tương tác và minh bạch – những yếu tố có xu hướng giúp lãnh đạo các doanh nghiệp trở nên dễ tiếp cận và đáng tin cậy hơn với nhân viên ở mọi cấp bậc, quá trình phát triển của doanh nghiệp có thể sẽ gặp phải nhiều thách thức.

Cuối cùng, sử dụng thấu cảm và lý trí khi đưa ra những quyết định khó khăn là một điều chắc chắn cần thực hiện - các nhà lãnh đạo kiên tâm sẽ là chính họ khi dựa vào cả “lý trí và con tim”.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo khảo sát về các doanh nghiệp tư nhân của Deloitte tại đây.

Tin mới lên