Hồ sơ VNF

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021 của Đà Nẵng

(VNF) - Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng (Tổng Cục Thống kê) vừa có báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2021 tại thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021 của Đà Nẵng

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021 thành phố Đà Nẵng

Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cho biết dịch bệnh Covid-19 đã quay trở lại từ đầu tháng 5/ 2021, đợt dịch lần này kéo dài và phức tạp hơn rất nhiều so với các đợt dịch trước. Nhiều biện pháp cấp bách được lãnh đạo Đảng và Chính quyền thành phố quán triệt, triển khai trên toàn thành phố. Cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước, những biện pháp hạn chế dẫn đến đóng cửa tạm thời một số doanh nghiệp, các biện pháp giãn cách xã hội và hạn chế đi lại nhằm hướng đến mục tiêu kìm hãm sự lây lan dịch bệnh khiến sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới, hoạt động mua hàng và việc làm đều giảm mạnh.

Tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng diễn ra trong bối cảnh khó khăn của khâu vận chuyển cùng với tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu đã tạo áp lực rất lớn cho doanh nghiệp, làm chi phí đầu vào tăng mạnh.  Tuy nhiên, với kinh nghiệm từ những đợt dịch trước, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng và chính quyền thành phố, sự đoàn kết và hưởng ứng tích cực của toàn thể nhân dân, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng đến nay cơ bản được khống chế, mặc dù dự báo vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Sơ bộ kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2021 tại thành phố Đà Nẵng tại đây.

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế 9 tháng của năm 2021 tại thành phố Đà Nẵng:

Sản xuất nông nghiệp 9 tháng năm 2021 (tính đến 15/9/2021, so với cùng kỳ năm 2020)
Sản phẩm chăn nuôi 9 tháng năm 2021 (so với cùng kỳ năm 2020)
Lĩnh vực lâm nghiệp 9 tháng năm 2021 (so với cùng kỳ năm 2020)
Lĩnh vực thủy sản 9 tháng năm 2021 (so với cùng kỳ năm 2020)
Chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân 9 tháng năm 2021 (so với cùng kỳ năm 2020)
Chỉ số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng năm 2021 (so với cùng kỳ năm 2020)
Tổng mức bán lẻ hàng và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2021 (so với cùng kỳ năm 2020)
Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi; bưu chính và chuyển phát 9 tháng năm 2021 (so với cùng kỳ năm 2020)
Tình hình đăng ký doanh nghiệp 9 tháng năm 2021 (Tính đến 15/9/2021, so với cùng kỳ năm 2020)
Chỉ số giá tiêu dùng (%)
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng năm 2021
Thu hút đầu tư trong và ngoài nước 9 tháng năm 2021 Tính đến 15/9/2021)
Xuất, nhập khẩu hàng h a 9 tháng năm 2021 (so với cùng kỳ năm 2020)

Xem thêm: Tờ trình đề xuất đầu tư dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống giai đoạn 2021 - 2025

Tin mới lên