Hồ sơ VNF

Báo cáo thẩm tra đề nghị và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

(VNF) - Ngày 7/4, Ủy ban Pháp luật đã trình Báo cáo thẩm tra đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019 lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Báo cáo thẩm tra đề nghị và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Báo cáo thẩm tra đề nghị và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Về tình hình thực hiện, trong năm 2018, Quốc hội đã xem xét, thông qua 16 luật, 03 nghị quyết và cho ý kiến đối với 06 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 01 pháp lệnh, 04 nghị quyết.

Tại kỳ họp thứ 7 sắp tới (tháng 5/2019), Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 06 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018) và Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình năm 2020; cho ý kiến đối với 12 dự án luật khác .

Tính đến hết tháng 3/2019, có 05/06 dự án luật trình thông qua đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến; 01 dự án còn lại sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 4/2019.

Đối với 12 dự án luật trình cho ý kiến, có 03 dự án luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, 02 dự án được Chính phủ đề nghị lùi thời gian trình 01 kỳ họp (từ kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 8), 01 dự án được Chính phủ đề nghị đưa ra khỏi Chương trình; 06 dự án khác dự kiến được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 04/2019 .

Bạn đọc quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo thẩm tra đề nghị và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 tại đây.

Tin mới lên