Hồ sơ VNF

Báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

(VNF) - Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XV vừa có báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Dự thảo Luật gồm 8 chương, 156 điều (sửa đổi 81 điều, bổ sung 58 điều, bãi bỏ 33 điều và giữ nguyên 17 điều so với Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành).

Báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XV vừa có báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo báo cáo, Thường trực Ủy ban Kinh tế tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm như các lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng ; khắc phục những hạn chế, bất cập sau hơn 20 năm thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 , bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tương thích với các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

Bên cạnh đó, việc sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng nhằm phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, minh bạch, bền vững, hiệu quả, tiệm cận với các thông lệ quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh và cùng với thị trường tiền tệ - tín dụng và thị trường chứng khoán trở thành các kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Về hồ sơ và bố cục dự thảo Luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy hồ sơ dự án Luật đã được Cơ quan soạn thảo chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cơ bản đầy đủ, đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Tuy nhiên, theo Thường trực Ủy ban Kinh tế, có ý kiến đề nghị hồ sơ cần bổ sung phân tích, đánh giá tác động giới và các số liệu phân tích giới trong các hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Dự thảo Luật gồm 8 chương, 156 điều (sửa đổi 81 điều, bổ sung 58 điều, bãi bỏ 33 điều và giữ nguyên 17 điều so với Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành).

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) tại đây.

Tin mới lên