Hồ sơ VNF

Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp 9 tháng năm 2020

(VNF) - Báo cáo của SSI cho biết, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành 9 tháng đầu năm là 341 nghìn tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ 2019.

Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp 9 tháng năm 2020

Tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành 9 tháng đầu năm là 341 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo, trong quý III/2020, các doanh nghiệp phát hành tổng cộng 164,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu - tăng 29% so với quý trước và +95% so với cùng kỳ 2019. Tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành 9 tháng đầu năm là 341 nghìn tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ 2019. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp tính trên GDP tăng nhanh từ mức 11,4% tại cuối 2019 lên 14,4% vào cuối tháng 9/2020.

Tính từ đầu năm đến nay, chỉ có 23,5 nghìn tỷ trái phiếu doanh nghiệp được phát hành ra công chúng gồm: 10 nghìn tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành vào tháng 3, 5 và 6/2020; 9,46 nghìn tỷ đồng của Vietinbank vào tháng 7 và 9/2020; 2 nghìn tỷ của Vincom Retail vào tháng 8; và 2 nghìn tỷ của Công ty TNHH Khai thác và chế biến Khoáng sản Núi Pháo vào tháng 7/2020. Trái phiếu phát hành riêng lẻ chiếm tới 94% tổng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 9 tháng.

Đáng chú ý, lượng phát hành riêng lẻ tăng vọt trong tháng 8 và sụt giảm mạnh trong tháng 9. Có tới 86,4 nghìn tỷ trái phiếu phát hành trong tháng 8, tăng +71% so với tháng 7 và chiếm 57% lượng phát hành riêng lẻ cả quý.

Sang tháng 9, chỉ có 14,1 nghìn tỷ trái phiếu doanh nghiệp được phát hành riêng lẻ, giảm tới 84% so với tháng 8 và chủ yếu là trái phiếu của các ngân hàng thương mại. Diễn biến này không có nhiều bất ngờ khi các điều kiện phát hành riêng lẻ bị siết chặt hơn tại Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/9/2020, các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn qua kênh trái phiếu sẽ phải chuyển sang hình thức phát hành ra công chúng.

Báo cáo cũng cho biết, dù lượng trái phiếu doanh nghiệp cháo bán ra thị trường trong 9 tháng năm 2020 đã vượt tổng lượng chào bán của cả năm 2019 nhưng tỷ lệ phát hành/khối lượng chào bán bình quân 9 tháng năm 2020 đã tăng lên mức 98% từ mức 93% của năm 2019. Tỷ lệ phát hành thành công của tất cả các nhóm đều cải thiện trong đó mạnh nhất là nhóm trái phiếu bất động sản khi tăng từ mức 87,5% (2019) lên tới 97,2% (9 tháng năm 2020) cho thấy nhu cầu thị trường đối với trái phiếu doanh nghiệp đang ở mức rất cao.

Trong tổng số 341 nghìn tỷ trái phiếu doanh nghiệp phát hành 9 tháng năm 2020, các doanh nghiệp bất động sản phát hành 137,5 nghìn tỷ đồng (40.3%); ngân hàng phát hành 95,6 nghìn tỷ đồng (28%); doanh nghiệp năng lượng và khoáng sản phát hành 27,8 nghìn tỷ đồng (8.2%); các định chế tài chính khác phát hành 9 nghìn tỷ đồng (2.7%); doanh nghiệp phát triển hạ tầng phát hành 6,7 nghìn tỷ đồng (2%); còn lại là các doanh nghiệp khác.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp 9 tháng năm 2020 tại đây.

Tin mới lên