Hồ sơ VNF

Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2020 của VEPR

(VNF) - Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2020 được thực hiện trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Việt Nam cùng kinh tế thế giới trong những tháng đầu năm chậm hơn so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng từ dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.

Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2020 của VEPR

Báo cáo của VEPR đưa ra ba kịch bản dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam cho năm 2020.

Sự chuyển hướng thương mại, dòng vốn đầu tư và đặc biệt là chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, khiến viễn cảnh thế giới trở nên bất trắc hơn bao giờ hết, đồng thời đặt khu vực Đông Nam Á trước những bài toán lớn.

Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng và ngày càng nhạy cảm với biến động bên ngoài. Trên cơ sở đó, hệ thống thuế của Việt Nam có thể bị bào mòn nhanh chóng dưới áp lực cạnh tranh quốc tế.

Vì thế, báo cáo năm nay, với tựa đề “Củng cố Điểm tựa Tài khóa cho Phát triển”, tập trung nhận định, đánh giá tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, sẽ đi sâu vào phân tích và đánh giá hệ thống thuế tại Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới, từ đó chỉ ra các cơ hội, thách thức của hệ thống tài khóa trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững nền kinh tế trong bối cảnh mới.

Về cấu trúc báo cáo, ngoài hai chương đầu tiên nhận định tình hình kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, ba chương tiếp theo đi sâu phân tích một số khía cạnh về hệ thống thuế tại Việt Nam và cung cấp một vài lưu ý về hệ thống thuế tại các nước trong khu vực ASEAN, từ đó chỉ ra các cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam trước bối cảnh mới.

Chương 6 trình bày tổng quan về hành vi trốn và tránh thuế; thực trạng vi phạm thuế và khung pháp lý điều tiết hành vi này. Cuối cùng, chương 7 đưa ra ba kịch bản dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam cho năm 2020, đồng thời đưa ra cá khuyến nghị chính sách trong cả ngắn hạn lẫn trung và dài hạn.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2020 tại đây.

Tin mới lên