Hồ sơ VNF

Báo cáo tiến độ Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam

(VNF) - Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là tuyến đường cao tốc quan trọng trên trục Bắc - Nam thuộc Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Báo cáo tiến độ Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là tuyến đường cao tốc quan trọng trên trục Bắc - Nam. (Ảnh minh họa)

Mới đây, Chính phủ đã có báo cáo trình lên Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo báo cáo, tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam, tính đến thời điểm này đã hoàn thành công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định như phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thỏa thuận với các bộ, ngành và địa phương.

Về 3 dự án đầu tư công, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 02 dự án thành phần đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn. Hiện đang triển khai các thủ tục bước thiết kế kỹ thuật theo quy định cho 02 dự án này.

Đối với dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, đến nay đã hoàn thành công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Hiện đang hoàn chỉnh các thủ tục để phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án. Dự kiến Bộ Giao thông vận tải sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10/2018.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 tại đây.

Tin mới lên