Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn 8 tháng năm 2017

(VNF) - Lũy kế 8 tháng đầu năm 2017, đã có 33 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn 8 tháng năm 2017

SCIC sẽ bán 3,33% cổ phần tại Vinamilk theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Theo báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn 8 tháng đầu năm 2017, tháng 8/2017, có 7 đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 3 doanh nghiệp thuộc Danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017 – 2020 theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ là: Tổng công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Thanh Lễ; Công ty TNHH MTV In Bắc Cạn; Công ty TNHH MTV KD nước sạch Nam Định.

4 doanh nghiệp tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo đề án cơ cấu giai đoạn 2011 – 2016 là: Công ty TNHH MTV SX TM DV XD Minh Thành; Công ty TNHH MTV Đồng Tân; Công ty TNHH MTV Xuân Khánh; Công ty TNHH MTV 29.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2017, đã có 33 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 10/44 doanh nghiệp thuộc Danh mục DNNN hoàn thành cổ phần hóa năm 2017 ban hành kèm theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Bạn đọc quan tâm có thể xem Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn 8 tháng năm 2017 tại đây.

Tin mới lên