Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 11 tháng đầu năm 2018

(VNF) - Trong 11 tháng đầu năm 2018, cả nước đã phê duyệt phương án cơ cấu lại của 19 doanh nghiệp nhà nước.

Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 11 tháng đầu năm 2018

Tổng công ty Viễn thông MobiFone năm trong kế hoạch thoái vốn năm 2018.

Về tình hình cổ phần hóa, trong 11 tháng đầu năm 2018, có 12 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó cổ phần hóa 11 doanh nghiệp nhà nước và 01 đơn vị sự nghiệp. Tổng giá trị doanh nghiệp là 29.747 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.413 tỷ đồng.

Tổng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 18.348 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 11.158 tỷ đồng; bán cho nhà đầu tư chiến lược 2.289 tỷ đồng; đấu giá công khai 4.791 tỷ đồng, số còn lại bán cho người lao động là 99 tỷ đồng và tổ chức công đoàn 5 tỷ đồng.

Về tình hình thoái vốn, trong 11 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp đã thoái được 5.067 tỷ đồng, thu về 10.499 tỷ đồng (danh sách kèm theo). Trong đó, thoái vốn nhà nước tại 17 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 1.308 tỷ đồng, thu về 2.511 tỷ đồng, trong đó chỉ có 02 đơn vị thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2018, số đơn vị còn lại thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2017.

Bên cạnh đó, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cũng đã thực hiện thoái 3.758 tỷ đồng, thu về 7.987 tỷ đồng.

Bạn đọc quan tâm có thể xem Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước 11 tháng đầu năm 2018 của Cục Tài chính doanh nghiệp tại đây.

 

Tin mới lên