Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 5 tháng đầu năm 2021

(VNF) - Trong 5 tháng đầu năm 2021, Cục Tài chính Doanh nghiệp nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa của 3 doanh nghiệp.

Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 5 tháng đầu năm 2021

Theo báo cáo, 3 doanh nghiệp này thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (không thuộc danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Tổng giá trị 3 doanh nghiệp này là 252 tỷ đồng, trong đó phần vốn của các tập đoàn, tổng công ty là 151 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm 2021 đã thoái vốn doanh nghiệp nhà nước với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng. Trong đó, có 3 đơn vị thuộc quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng.

Cùng với đó là tại 9 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, NXB Giáo dục Việt Nam, VNPT, Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng.

Về tình hình bàn giao vốn, lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu của 3 doanh nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Công ty Cổ phần Du lịch và Xúc tiến đầu tư, Công ty Cổ phần XNK Vật tư thiết bị ngành in và Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng với tổng giá trị phần vốn nhà nước chuyển giao là 218 tỷ đồng.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 5 tháng đầu năm 2021 tại đây.

Tin mới lên