Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2020

(VNF) - Tính đến 20/02/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt gần 6,47 tỷ USD, bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 2,45 tỷ USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2019.

Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2020

Tính lũy kế đến ngày 20/02/2020, cả nước có 31.345 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 369,4 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 214,23 tỷ USD, bằng 58% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), tính tới 20/02/2020, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 2,45 tỷ USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2019.

Về tình hình đăng ký đầu tư, tính đến 20/02/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 6,47 tỷ USD, bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, cả nước có 500 dự án mới được cấp GCNĐKĐT. Đáng chú ý, tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 5 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019.

Được biết, vốn đăng ký mới tăng mạnh do trong 02 tháng đầu năm 2020 có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp GCNĐKĐT mới với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ USD.

Quý độc giải quan tâm có thể xem Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2020 tại đây.

Tin mới lên