Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021

(VNF) - Theo báo cáo, tính đến hết năm 2020, Việt Nam có 811.538 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021

Trong năm 2020, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 179.037 doanh nghiệp.

Trong năm 2020, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 179.037 doanh nghiệp (tăng 0,83% so với năm 2019). Trong đó, có 137.941 doanh nghiệp thành lập mới (giảm 2,3%), và 44.096 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 11,9%).

Báo cáo cho biết số vốn đăng ký của 134.941 doanh nghiệp thành lập mới là 2.235.626 tỷ đồng, giảm 2,3% về số doanh nghiệp và tăng 29,2% về số vốn đăng ký so với năm 2019.

Đáng chú ý, trong năm 2020, các vùng lãnh thổ có sự thay đổi cả tăng và giảm về doanh nghiệp thành lập mới so với năm 2019. Trong đó, khu vực Tây Nguyên có sự biến động về doanh số thành lập mới cao nhất (tăng 34,7% so với năm 2019), khu vực Đông Nam Bộ có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất với 55.850 doanh nghiệp (chiếm 41,4% cả nước) và số vốn đăng ký là 1.299.749 tỷ đồng (chiếm 58,1%), giảm 4,8% về số vốn doanh nghiệp và tăng 58,8% về số vốn so với năm 2019.

Tiếp đó là vùng Đồng bằng Sông Hồng với 39.724 doanh nghiệp thành lập mới (chiếm 24,9% cả nước) và số vốn đăng ký là 512.400 tỷ đồng (chiếm 22,9%), giảm 5,1% về số doanh nghiệp và giảm 1% về số vốn so với năm 2019.

Trong số các doanh nghiệp đăng ký thành lập năm 2020, có 117.980 doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ với vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 88,9% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập, giảm 2% so với năm 2019) và đáng chú ý là sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp thành lập mới ở quy mô vốn đăng ký trên 20-50 tỷ đồng với 3.959 doanh nghiệp (chiếm 2,9%, tăng 0,35%).

Trong năm 2020, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 44.096 doanh nghiệp, tăng 11,8% so với năm 2019, và có 101.719 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (tăng 25,3% so với năm 2019), trung bình mỗi tháng có 8.476 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Có 46.592 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 62,2% so với năm 2019 trong đó các ngành kinh doanh đều có sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021 tại đây.

Tin mới lên