Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 3 tháng đầu năm 2020

(VNF) - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2020 ước tính tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của quý I các năm trong giai đoạn 2011-2020. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,15%, đóng góp 58,4%.

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 3 tháng đầu năm 2020

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp quý I/2020 tăng 5,28% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng 10,45% của quý I/2018 và 9% của quý I/2019, đóng góp 1,89 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

Động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong quý I/2020 là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng là 7,12%, chỉ cao hơn mức tăng 4,38% và 5,97% của cùng kỳ các năm 2013 và 2014 trong giai đoạn 2011-2020 , đóng góp 1,64 điểm phần trăm.

Trong khi đó, ngành khai khoáng tăng trưởng âm 3,18%, làm giảm 0,21 điểm phần trăm mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế do sản lượng dầu thô khai thác và khí đốt tự nhiên giảm.

Trong những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Khu vực dịch vụ trong quý I/2020 tăng 3,27% chỉ đạt mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm 2011-2020 .

Trong khu vực dịch vụ, bán buôn và bán lẻ tăng 5,69% so với cùng kỳ năm trước, là ngành đóng góp 0,7 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,19%, đóng góp 0,33 điểm phần trăm; ngành vận tải, kho bãi giảm 0,9%, làm giảm 0,03 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 11,04%, làm giảm 0,53 điểm phần trăm.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 3 tháng đầu năm 2020 tại đây.

Tin mới lên