Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 và Nghị quyết 35 của Chính phủ

(VNF) - Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết 02 là một trong những sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  (VCCI) nhằm tăng cường tiếng nói, thúc đẩy vai trò chủ động của cộng đồng doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hướng đến sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 và Nghị quyết 35 của Chính phủ

Báo cáo đã đánh giá thực tế của các doanh nghiệp về môi trường kinh doanh trong mối quan hệ tương tác với các cơ quan nhà nước.

Báo cáo phản ánh hoạt động của các cơ quan nhà nước liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian qua và sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với các hoạt động đó.

Nội dung nổi bật nhất của báo cáo này của VCCI là đánh giá thực tế của các doanh nghiệp về môi trường kinh doanh trong mối quan hệ tương tác với các cơ quan nhà nước.

Ngoài phản ánh các trải nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp, báo cáo cũng sẽ cố gắng chỉ ra nguyên nhân và kiến nghị một số giải pháp để cải thiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đi sâu phân tích các vấn đề của môi trường kinh doanh như thuế, hải quan, chất lượng hạ tầng, tín dụng, đăng ký kinh doanh, giấy phép con, kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính, thanh kiểm tra doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp, quản lý đất đai, giấy phép xây dựng, tổ chức đối thoại chính quyền - doanh nghiệp, thái độ phục vụ của các cơ quan, chống tham nhũng, chính phủ điện tử, hỗ trợ khởi nghiệp…

VCCI cho biết thêm, mặc dù không thể nêu ra hết các vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm tại báo cáo, nhưng đã phác hoạ một bức tranh toàn cảnh về những cải cách và những bất cập tồn tại của môi trường kinh doanh Việt Nam năm qua từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp.

Quý độc giả quan tâm có thể xem Báo cáo thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ tại đây.

Tin mới lên