Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

(VNF) - Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ trong quý II/2019 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Các doanh nghiệp tiếp tục có các phản ánh, kiến nghị liên quan tới thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo, về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, các Bộ, ngành đã tích cực rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa và chuyển hậu kiểm các điều kiện doanh thuộc lĩnh vực quản lý, đạt tỷ lệ vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành cũng đã hoàn thành công bố các thủ tục hành chính bị bãi bỏ trên cổng thông tin điện tử, đồng thời ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

Ngoài ra, các Bộ, ngành cũng đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước. Đáng chú ý là Hệ thống e-Cabinet chính thức hoạt động từ ngày 24/6. Đây được xem là công cụ sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tính đến ngày 20/6/2019, đã có 50/63 địa phương đã và đang xây dựng các kế hoạch, đề án hỗ trợ DNNVV với nhiều chính sách đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh/thành phố.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực triển khai như trên, nhưng phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách giữa chính sách và thực thi, giữa kỳ vọng và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Cụ thể, các doanh nghiệp tiếp tục có các phản ánh, kiến nghị liên quan tới thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, sự mâu thuẫn, không rõ ràng giữa các quy định pháp lý, chưa tiếp cận với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tại đây.

Tin mới lên