Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020

(VNF) - Theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội, giai đoạn 2017 - 2020 sẽ đầu tư 654km đường bộ cao tốc trên một số đoạn với tổng mức đầu tư 118.716 tỷ đồng. Trong đó gồm 55.000 tỷ đồng vốn Nhà nước, số còn lại sẽ được huy động ngoài ngân sách.

Báo cáo tình hình triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020

Đến tháng 10/2018, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của toàn bộ 11 dự án thành phần. Tổng chiều dài toàn tuyến là 654,3 Km, cơ bản không đổi so với nghị quyết.

Tổng mức mức đầu tư của 11 dự án là 102.513 tỷ đồng, gồm 50.811 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước (trong đó 03 dự án đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước là 14.279 tỷ đồng và 08 dự án đầu tư theo hình thức PPP là 36.532 tỷ đồng) và 51.702 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách.

Hiện tại, đối với 3 dự án đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án Cao Bồ - Mai Sơn, đồng thời phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật được 90,0km/98,3km của dự án Cam Lộ - La Sơn.

Còn dự án cầu Mỹ Thuận 2, Bộ Giao thông vận tải đã thẩm định, phê duyệt gói thầu đường dẫn hai đầu cầu. Riêng phần cầu chính có kết cấu dây văng bắt đầu thẩm định từ tháng 10/2019.

Đối với 08 dự án đầu tư theo hình thức PPP, hiện nay đã cơ bản hoàn thành công tác khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán. Công tác thẩm định thiết kế đã được thực hiện từ tháng 8/2019, phê duyệt toàn bộ các gói thầu thiết kế kỹ thuật khoảng tháng 10/2019 và phê duyệt dự toán khoảng tháng 11/2019.

Quý độc giả quan tâm có thể xem chi tiết Báo cáo tình hình nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 tại đây.

Tin mới lên