Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam năm 2021

(VNF) - Công ty Cổ phần Houselink vừa có báo cáo tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam năm 2021.

Báo cáo tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam năm 2021

Báo cáo tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam năm 2021 tập trung phân tích các dự án có vốn đầu tư trên 2 triệu USD (tương đương 46 tỷ đồng) đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng (chuẩn bị dự án, thiết kế, đấu thầu, chọn nhà thầu chính).

Cùng với đó là các dự án đang triển khai thi công xây dựng dựa trên các tiêu chí: loại hình xây dựng, địa phương, loại hình dự án, hình thức đầu tư tại thời điểm hết ngày 31/12/2021. Các dự án đã được xác thực và kiểm chứng bởi Houselink.

Theo báo cáo, tổng số dự án là 1.386 dự án với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 126 tỷ USD, chủ yếu là các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Trong đó có 795 dự án trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, đấu thầu và trong quá trình thiết kế với tổng vốn đầu tư là 97 tỷ USD và tổng diện tích hơn 23.000ha. 202 dự án đã chọn đuợc nhà thầu và dự án 389 dự án đang triển khai thi công.

Báo cáo cho biết do tình hình dịch bệnh trong năm vừa qua diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng không ít tới tình hình triển khai dự án, cũng như tâm lý các nhà đầu tư e ngại việc đầu tư xây dựng dự án trong thời buổi dịch bệnh.

Đặc biệt là vấn đề giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao sẽ ảnh hưởng tới chi phí chung nên hầu hết các dự án vẫn chỉ đang ở các bước công tác chuẩn bị.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam năm 2021 của Houselink tại đây.

Tin mới lên