Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

(VNF) - Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành có 02 dự án thành phần gồm dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản và dự án giải phóng mặt bằng do ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Nếu được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này, dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ khởi công dự án vào năm 2021 và hoàn thành vào năm 2025.

Về dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, ngày 2/6/2018, chủ đầu tư dự án ACV đã ký hợp đồng lập F/S với tư vấn JFV, gồm các công ty tư vấn JAV (của Nhật Bản) - APDi (cộng hòa Pháp) - Nippon Koei (Nhật Bản) - OC Global (Nhật Bản) - ADCC (Việt Nam) - TEDI (Việt Nam) về việc thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cùng với đó, tư vấn JFV cũng đã ký hợp đồng thầu phụ đặc biệt với tư vấn HEERIM của Hàn Quốc (tác giả của phương án kiến trúc “Hoa Sen”) về việc lập thiết kế cơ sở nhà ga hành khách.

Cuối tháng 6/2019, tư vấn đã hoàn thành F/S. Trên cơ sở tờ trình của ACV, ngày 12/7/2019, Bộ GTVT đã trình F/S cho Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng thẩm định nhà nước với tổng mức đầu tư dự án là 4,789 tỷ USD.

Theo tiến độ dự kiến, nếu được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này, dự án sẽ khởi công dự án vào năm 2021 và hoàn thành vào năm 2025.

Còn đối với dự án giải phóng mặt bằng, công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, công tác đầu tư xây dựng khu tái định cư còn chậm so với tiến độ dự kiến, đặc biệt là thẩm định, phê duyệt dự án thành phần có cấu phần xây dựng dẫn đến giải ngân vốn rất thấp.

Tuy nhiên, do phần lớn diện tích đất phục vụ thi công giai đoạn 1 (1.291ha/1.810ha) là đất của TCT Cao su Đồng Nai nên việc giải phóng mặt bằng có thuận lợi nhất định.

Đồng thời, hiện nay UBND tỉnh Đồng Nai đang chỉ đạo tập trung ưu tiên giải phóng mặt bằng phần diện tích đất 1.810 ha giai đoạn 1 để bàn cho chủ đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2020.

Quý độc giả quan tâm có thể xem Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành tại đây.

Tin mới lên