Hồ sơ VNF

Báo cáo tổng hợp phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, hiệp hội tháng 12/2020

(VNF) - Qua đánh giá các khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp, hiệp hội nêu, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) nhận diện rằng các vấn đề này chủ yếu xuất phát từ một số yếu tố.

Báo cáo tổng hợp phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, hiệp hội tháng 12/2020

Cụ thể, Ban IV cho rằng còn tồn tại nhiều bất cập cả ở khâu quy định cơ chế, chính sách và khung pháp luật lẫn thực thi trên nhiều lĩnh vực, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh khó khăn vì đại dịch Covid-19, Chính phủ đã rất nỗ lực đánh giá, cắt giảm nhiều loại thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp nhưng các địa phương hoặc một số cơ quan quản lý nhà nước ngành dọc vẫn duy trì hoặc ban hành phí mới.

Đồng thời quá trình xử lý thủ tục hành chính còn thiếu sự phối hợp, đồng bộ của các bên liên quan, không nhất quán với chủ trương “khoan sức dân”, hỗ trợ doanh nghiệp như Thủ tướng và Chính phủ đã nêu, làm doanh nghiệp bức xúc và phần nào bị ảnh hưởng niềm tin với các cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, Chính phủ có chủ trương kêu gọi, thu hút đầu tư cả từ khu vực FDI và tư nhân trong bối cảnh phát triển mới, tuy nhiên quá trình thực hiện tại các địa phương lại rất không nhất quán, một phần do các quy định lĩnh vực này còn nhiều chồng chéo, bất cập, thiếu rõ ràng khiến việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, môi trường gặp rất nhiều khó khăn; mặt khác, còn hiện tượng áp đặt ý chí chủ quan, cá nhân trong tương tác giữa chính quyền với doanh nghiệp nên quy trình đầu tư bị tốn kém và kéo rất dài.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tổng hợp phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, hiệp hội tháng 12/2020 tại đây.

Tin mới lên