Hồ sơ VNF

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

(VNF) - Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với mục tiêu chủ đạo là xây dựng nông nghiệp, nông thôn với cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Qua gần 10 năm thực hiện, chương trình Mục tiêu Quốc Gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Cụ thể, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cao, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao.

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, đặc biệt là hệ thống đường giao thông, hạ tầng điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, trường học... tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn của các địa phương.

Đặc biệt, thu nhập và đời sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao.

Tính đến hết tháng 8/2019, cả nước có 4.522 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,8% tổng số xã, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2015, về đích trước hơn 01 năm so với mục tiêu 50% xã số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Số tiêu chí bình quân/xã đạt 15,26 tiêu chí, vượt mục tiêu 15 tiêu chí/xã vào năm 2020; cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Ở cấp huyện, có 89/644 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 12,7% tổng số huyện, tăng 74 huyện so với năm 2015.

Quý độc giả quan tâm có thể xem Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại đây.

Tin mới lên