Hồ sơ VNF

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Công Thương

(VNF) - Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiến tới bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Công Thương

Việt Nam được xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019.

Bước vào năm 2019, bối cảnh và điều kiện để thực hiện kế hoạch phát triển của ngành Công Thương có cả những yếu tố thuận lợi nhưng đồng thời phải đối diện với nhiều khó khăn, phức tạp mới nảy sinh.

Trong đó, về thuận lợi, yếu tố cơ bản nhất là quá trình đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm cụ thể hóa và đưa các Nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống, đặc biệt là kể từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV tới nay, đã ghi nhận những kết quả hết sức tích cực, củng cố niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Qua đó, năm 2019, kinh tế cả nước tăng trưởng vững chắc, các chỉ số vĩ mô tiếp tục được bảo đảm ổn định, hoàn thành đạt và vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực; các ngành, lĩnh vực phát triển ổn định, đạt được kết quả ấn tượng, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, góp phần quan trọng giữ gìn môi trường hoà bình, khẳng định vai trò, vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Theo báo cáo, các tổ chức quốc tế uy tín và nhiều quốc gia, đối tác đánh giá cao và khẳng định Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng trong khu vực và trên toàn cầu. Việt Nam được xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019, tăng 15 bậc so với năm 2018 .

Ngoài ra, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, năng lực cạnh tranh của Việt Nam được đánh giá cải thiện vượt bậc trên cả 3 trụ cột thể chế, cơ sở hạ tầng và kỹ năng, xếp thứ 67/141 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 10 bậc so với năm 2018...

Về phía ngành Công Thương, thuận lợi lớn nhất là những nỗ lực cải cách, cơ cấu lại bộ máy và đặc biệt là đổi mới về tư duy, phương thức trong quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đã đạt được các kết quả tích cực, tạo động lực và nền tảng quan trọng cho quá trình phát triển của Bộ và của toàn Ngành.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có được thuận lợi từ việc triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương đã ký kết, đã góp phần mở rộng phạm vi thị trường, gia tăng đầu tư để mở rộng sản xuất trong nước, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Công Thương tại đây.

Tin mới lên