Hồ sơ VNF

Báo cáo tổng kết về điều hành tài chính, ngân sách Nhà nước năm 2018

(VNF) - Năm 2018, nhiệm vụ tài chính - NSNN được triển khai trong bối cảnh kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, song cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, cả từ môi trường quốc tế và trong nước.

Báo cáo tổng kết về điều hành tài chính, ngân sách Nhà nước năm 2018

Công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018 đã tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều hành NSNN năm 2018 theo các kịch bản tăng trưởng kinh tế nhằm đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi và tổng mức vay của NSNN trong phạm vi Quốc hội cho phép trong mọi tình huống.

Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật NSNN nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã xảy ra thời gian qua, đưa việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính - NSNN thực sự đi vào cuộc sống.

Đồng thời, Bộ đã có văn bản hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018, đề ra các giải pháp điều hành cân đối NSĐP chủ động, tích cực.

Về tổ chức thực hiện thu NSNN, đầu năm Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo triển khai tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2018. Đồng thời chú trọng cải cách hành chính, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế.

Ngoài ra, công tác điều hành chi NSNN cũng được thực hiện chủ động, tích cực, với phương châm chặt chẽ, tiết kiệm xuyên suốt từ khâu phân bổ dự toán cho đến quá trình thực hiện.

Các bộ, ngành và địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp, thực hiện chi, gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; thực hiện mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, còn phát sinh nhiều khó khăn, thách thức, tác động không thuận đến việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN. Đáng chú ý là việc cơ cấu lại nền kinh tế và đầu tư công còn chậm; cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhiệm vụ xử lý những dự án trọng điểm thua lỗ của Nhà nước chuyển biến chưa rõ nét.

Ngoài ra, việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, nợ nước ngoài của quốc gia còn ở mức cao, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính chưa nghiêm và tình trạng thất thoát, lãng phí vẫn còn xảy ra tại một số cơ quan, đơn vị.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018 tại đây.

Tin mới lên