Hồ sơ VNF

Báo cáo Tư nhân hóa dịch vụ công của VCCI

(VNF) - Làm thế nào để cung ứng các dịch vụ công cho mọi người dân và doanh nghiệp với chất lượng và chi phí hợp lý luôn là thách thức đối với mọi chính quyền các quốc gia. Đi cùng với đó có rất nhiều quan điểm, cách tiếp cận và mô hình khác nhau để giải quyết thách thức này.

Báo cáo Tư nhân hóa dịch vụ công của VCCI

Dịch vụ này tương đồng với các dịch vụ hành chính công khác đang được cung cấp bởi các cơ quan nhà nước.

Tại Việt Nam, trước đây các dịch vụ công chủ yếu do Nhà nước cung cấp thông qua các cơ quan, đơn vị sự nghiệp hoặc các doanh nghiệp quốc doanh. Kể từ thời kỳ Đổi mới, thành phần kinh tế tư nhân trong nước hoặc có vốn đầu tư nước ngoài bắt đầu được phép tham gia cung cấp các dịch vụ công và ngày càng có nhiều các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện các công việc này.

Đảng và Nhà nước đưa ra chủ trương “phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công”. Đây là mục tiêu quan trọng được đặt ra trong Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tháng 10/2017.

Tuy nhiên, từ chủ trương đến các biện pháp cụ thể còn rất nhiều vấn đề. Có ngành, có nơi đã thu hút rất tốt khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công, nhưng lại cũng có nơi thực hiện việc này rất chậm.

Báo cáo này sẽ mô tả thực trạng, đi sâu phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp để có thể thu hút tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công, tập trung phân tích điểm đối với dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Thông thường, khi nói đến các dịch vụ công, nhiều người nói đến các dịch vụ thường thấy như giao thông, y tế, giáo dục, điện, nước, bảo vệ môi trường… Báo cáo này lựa chọn tập trung vào một dịch vụ ít được nhắc đến nhưng có ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tế - dịch vụ Đánh giá sự phù hợp, với ba lý do.

Lý do thứ nhất, đây là dịch vụ giúp cung cấp thông tin cho các cá nhân, tổ chức sử dụng hàng hoá, dịch vụ, giúp khắc phục vấn đề bất đối xứng thông tin trong cơ chế thị trường, từ đó giúp nền kinh tế phát triển lành mạnh.

Thứ hai, dịch vụ này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Cuối cùng, quan trọng nhất, dịch vụ này tương đồng với các dịch vụ hành chính công khác đang được cung cấp bởi các cơ quan nhà nước như thẩm định hồ sơ, cấp phép, làm thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán… Các bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực này có thể được sử dụng để xã hội hoá các dịch vụ hành chính nhà nước.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo Tư nhân hóa dịch vụ công do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện tại đây.

Tin mới lên