Hồ sơ VNF

Báo cáo về các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2018 của Bộ Công Thương

(VNF) - Thương mại toàn cầu năm 2018 được dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc nhưng vẫn tiềm ẩn những biến động khó lường khi quan hệ ngoại giao, kinh tế giữa các nền kinh tế lớn đang trở nên căng thẳng trong những ngày gần đây.

Báo cáo về các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2018 của Bộ Công Thương

Bộ Công Thương xin đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu trong năm 2018.

Đứng trước các cơ hội và thách thức của năm 2018, tháng 3 vừa qua, Bộ Công Thương đã có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương liên quan đề nghị đánh giá về tình hình xuất khẩu năm 2017; năng lực sản xuất và khả năng xuất khẩu năm 2018; đồng thời đề xuất giải pháp để thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu.

Bộ Công Thương cũng đã tổ chức 2 buổi làm việc với các Hiệp hội ngành hàng (nhóm nông, thủy sản và nhóm công nghiệp chế biến) để nắm bắt tình hình sản xuất - xuất khẩu, khó khăn, vướng mắc cũng như những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp.

Trên cơ sở các giải pháp, định hướng lớn của Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030; tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, Hiệp hội, doanh nghiệp; nhận định bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm 2018, đặc biệt là những hạn chế cần khắc phục trong hoạt động xuất khẩu, Bộ Công Thương xin đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu trong năm 2018.

Các giải pháp này được chia thành 3 nhóm lớn, chủ yếu hướng vào khối doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm (i) nhóm giải pháp tác động vào phía cung; (ii) nhóm giải pháp tác động vào phía cầu; và (iii) nhóm giải pháp có tác dụng hỗ trợ, tác động vào khâu tổ chức xuất khẩu, kết nối giữa cung và cầu.

Bạn đọc quan tâm có thể tải Báo cáo giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2018 tại đây.

Tin mới lên