Hồ sơ VNF

Báo cáo về một số vấn đề lớn của Luật Đầu tư sửa đổi

(VNF) - Tại Kỳ họp thứ 8, Thường trực Ủy ban Kinh tế (UBKT) đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số vấn đề lớn của dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Báo cáo về một số vấn đề lớn của Luật Đầu tư sửa đổi

Đa số ý kiến thống nhất không nên cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Báo cáo số 74/BC-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 8, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan chủ trì soạn thảo) và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật này.

Cụ thể, về nguyên tắc áp dụng Luật Đầu tư, các luật có liên quan và điều ước quốc tế, Thường trực UBKT cho biết dự thảo Luật đã tiếp thu, bổ sung quy định tại Điều 4 để phân định rõ phạm vi điều chỉnh cũng như nguyên tắc áp dụng của Luật Đầu tư và các Luật có liên quan như Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý...

Cùng với đó, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung 10 nhóm quy định cụ thể tại dự thảo Luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Bộ luật Hàng hải, Luật Hàng không dân dụng…

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật khác tại Điều khoản thi hành của dự thảo Luật để bảo đảm thống nhất với những nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Thường trực UBKT về việc nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ, đa số ý kiến thống nhất không nên cấm ngành này và cho rằng việc thuê một đơn vị trung gian đứng ra thu hồi nợ xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ sử dụng các công cụ, biện pháp đạt kết quả, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Thường trực UBKT cho biết thời gian qua do chưa có quy định rõ ràng, chặt chẽ về các yêu cầu, điều kiện phải tuân thủ đối với hoạt động này nên đã nảy sinh một số trường hợp biến tướng, lạm dụng, có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.

Do đó, Thường trực UBKT đề nghị không nên cấm đối với hoạt động kinh doanh này, mà thay vào đó, cần bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ, bảo đảm quản lý nhà nước chặt chẽ đối với loại hình kinh doanh này.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo một số vấn đề lớn của dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) tại đây.

 

Tin mới lên