Hồ sơ VNF

Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án sân bay quốc tế Long Thành

(VNF) - Về tình hình thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Chính phủ đánh giá tiến độ thẩm định, phê duyệt dự án chậm so với yêu cầu.

Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án sân bay quốc tế Long Thành

Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được khởi công vào năm 2021 và hoàn thành vào năm 2025.

Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành bao gồm 2 dự án thành phần: dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản và dự án giải phóng mặt bằng do UBND tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư.

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành được chia làm 3 giai đoạn.

Theo báo cáo của Chính phủ, trong giai đoạn 1 của dự án, chủ đầu tư dự án ACV đã ký hợp đồng lập F/S với tư vấn JFV, đồng thời tư vấn JFV cũng đã ký hợp đồng thầu phụ đặc biệt với Tư vấn HEERIM của Hàn Quốc về việc lập thiết kế cơ sở nhà ga hành khách.

Cuối tháng 6/2019, JFV đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT), trên cơ sở tờ trình của ACV, ngày 12//7/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã trình BCNCKT cho Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng thẩm định nhà nước với tổng mức đầu tư dự án là 4,789 tỷ USD.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ trình duyệt BCNCKT giai đoạn 1, Hội đồng thẩm định nhà nước đã lựa chọn tư vấn thẩm tra quốc tế (liên danh tư vấn NACO-CONINCO-ARUP-AEC) giúp Hội đồng trong công tác thẩm định.

Ngày 26/11/2019 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 95/2019/QH14 thông qua một số nội dung chủ yếu của BCNCKT dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1, theo đó Quốc hội giao Chính phủ lựa chọn nhà đầu tư.

Triển khai Nghị quyết số 95/2019/QH14 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 3/2/2020 về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1 và giao Hội đồng thẩm định khẩn trương thực hiện công tác thẩm định dự án.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra và ý kiến thẩm định, ACV đã hoàn thiện BCNCKT trình Hội đồng thẩm định nhà nước. Ngày 24/8/2020, Hội đồng thẩm định nhà nước lấy ý kiến các thành viên Hội đồng để thông qua dự thảo báo cáo thẩm định. Kết quả, đa số các thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước đã nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo thẩm định và nội dung dự án.

Đánh giá tình hình thực hiện dự án, Chính phủ nhận định tiến độ thẩm định, phê duyệt dự án chậm so với yêu cầu do đây là dự án rất lớn, có tính chất phức tạp nên tư vấn thẩm tra quốc tế hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra chậm hơn dự kiến.

Mặt khác, do dịch COVID-19 nên trong quá trình thẩm tra, thẩm định, các đơn vị, cá nhân liên quan không thể họp để trao đổi trực tiếp mà phải thực hiện gián tiếp thông qua họp trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản nên việc thẩm tra, thẩm định cần thêm thời gian.

Với tiến độ hiện nay, theo báo cáo của Chính phủ, dự kiến dự án sẽ khởi công vào năm 2021 và hoàn thành vào năm 2025.

Quý độc giả quan tâm có thể xem tải Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án sân bay quốc tế Long Thành tại đây.

Tin mới lên