Hồ sơ VNF

Báo cáo về tình hình và kết quả xử lý 12 dự án thua lỗ ngành Công Thương

(VNF) - Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV, Chính phủ đã báo cáo đến các đại biểu Quốc hội cụ thể về tình hình và kết quả xử lý đối với các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả trong ngành Công Thương.

Báo cáo về tình hình và kết quả xử lý 12 dự án thua lỗ ngành Công Thương

Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ.

Để tiến hành công tác rà soát, đánh giá và đề ra phương án xử lý các dự án, doanh nghiệp nêu trên, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã xây dựng kế hoạch công tác, thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo để thống nhất chỉ đạo, phân công, phân cấp trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ.

Cùng với đó, Bộ Công Thương và các tập đoàn, tổng công ty là chủ đầu tư các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả cũng đã thành lập các ban chỉ đạo và tổ giúp việc để tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao.

Từ ngày 17/12/2016 đến ngày 16/01/2017, Trưởng Ban Chỉ đạo đã trực tiếp cùng đại diện các Bộ, ngành làm việc tại 9/12 dự án. Từ đó tới nay, Ban Chỉ đạo, Bộ Công Thương và các Bộ ngành đã tiếp tục có nhiều cuộc làm việc trực tiếp tại các dự án cũng như làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để bám sát tình hình, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc ở tất cả các dự án.

Trong thời gian từ tháng 12/2016 đến trước khi hoàn thiện Đề án xử lý các dự án, doanh nghiệp để trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến vào tháng 6/2017, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã ký ban hành 31 thông báo, văn bản chỉ đạo giao 189 nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các Bộ ngành, cơ quan có liên quan cũng đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giải quyết các vấn đề cụ thể ở từng dự án theo chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt của Ban Chỉ đạo.

Bạn đọc có thể xem toàn văn Báo cáo về tình hình và kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương tại đây.

 

Tin mới lên