Hồ sơ VNF

Báo cáo về tình trạng chồng chéo pháp luật về đầu tư kinh doanh

(VNF) - Thời gian gần đây, hệ thống pháp luật về kinh doanh của Việt Nam dần được hoàn thiện và có những bước tiến đáng kể trong tư duy quản lý và cách thức thiết kế chính sách.

Báo cáo về tình trạng chồng chéo pháp luật về đầu tư kinh doanh

Những đạo luật quan trọng tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đã có những cải cách và thúc đẩy quyền tự do kinh doanh mạnh mẽ. Hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đặc thù, cần kiểm soát đã được các luật chuyên ngành và văn bản hướng dẫn quy định, tạo ra hành lang pháp lý khá đầy đủ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh những điểm tích cực trên thì hệ thống pháp luật về kinh doanh của Việt Nam đang đối mặt với vấn đề bất cập lớn, đó là sự thiếu thống nhất, chồng chéo giữa các văn bản luật khi cùng điều chỉnh về hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Từ góc độ của các nhà quản lý, có thể nhận thấy rõ sự lúng túng của các cơ quan thực thi khi “gặp” phải những quy định chồng chéo này, nếu thực hiện linh hoạt tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thì sẽ có nguy cơ trái luật, nhưng nếu thực hiện theo đúng quy định thì quy trình trở nên rất rắc rối, kéo dài và thậm chí không thể thực hiện được.

Trong khi đó, nhiều cơ quan thực thi cấp địa phương đang phải đối mặt với sức ép của việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tuy nhiên lại “bất lực” vì sự thiếu thống nhất giữa các quy định của pháp luật.

Từ thực tế trên, trong năm 2019, VCCI đã thực hiện việc thu thập ý kiến từ doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan nhà nước ở địa phương và tiến hành một chương trình rà soát các văn bản pháp luật liên quan.

Mục tiêu của chương trình này là góp phần nhận diện được những điểm chưa thống nhất giữa các văn bản pháp luật về kinh doanh, thực trạng chồng chéo đang làm “khó” doanh nghiệp cũng như cán bộ thực thi và đưa ra các kiến nghị để sửa đổi.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo chống chéo pháp luật về đầu tư kinh doanh tại đây.

Tin mới lên