Hồ sơ VNF

Báo cáo việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV

(VNF) - Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII về lĩnh vực xây dựng, Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 ngày 27/11/2015 và Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

Báo cáo việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV

Chất lượng đồ án quy hoạch ngày càng được cải thiện, tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng lên đáng kể.

Báo cáo cho biết việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao; kết luận các đoàn giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và việc trả lời kiến nghị của cử tri, ý kiến và chất vấn của đại biểu Quốc hội cũng như việc tham gia trả lời chất vấn trực tiếp và tham gia giải trình chất vấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội... luôn được Chính phủ và các Bộ, ngành quán triệt là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu và tập trung chỉ đạo để thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII về lĩnh vực xây dựng (Nghị quyết số 113/2015/QH13 và Nghị quyết số 83/2019/QH14), Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tích cực, nghiêm túc, triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp từ Trung ương đến địa phương, tập trung vào: công tác xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách; công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị; công tác quản lý hoạt động xây dựng; công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản; công tác kiểm tra, thanh tra sự tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng;...

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 83/2019/QH14, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng. Kế hoạch đã xác định cụ thể trách nhiệm và các nhiệm vụ tổ chức thực hiện của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và chính quyền các địa phương.

Đến nay, việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 và Nghị quyết số 83/2019/QH14 đang được các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện, một số nhiệm vụ được giao cơ bản hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng, đem lại những chuyển biến tích cực đối với ngành Xây dựng. Một số nhiệm vụ đang được tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Nội dung và các kết quả cụ thể được thể hiện ở phần sau đây.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV tại đây.

Tin mới lên