Hồ sơ VNF

Báo cáo Vietnam Chartbook tháng 9/2018 của SSI

(VNF) - Báo cáo Vietnam Chartbook bao trùm hầu hết các khía cạnh của nền kinh tế thông qua phân tích 8 nhóm chỉ số là Sản lượng, Kinh doanh, Tiêu dùng, Đầu tư, Tài khóa, Thương mại, Tiền tệ và Tài chính. Thông qua các chỉ số này, quý khách hàng có thể hình dung một cách tổng thể về sức khỏe của kinh tế Việt nam và những gợi mở cho nền kinh tế trong tương lai.

Báo cáo Vietnam Chartbook tháng 9/2018 của SSI

Thị trường tài chính, tiền tệ phải chịu sức ép nhiều hơn từ các yếu tố bên ngoài. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo, lo ngại tăng trưởng giảm dần đều gần như đã được loại trừ nhờ kết quả của quý III đã tích cực hơn. Tuy vậy, những thách thức với các cân đối vĩ mô đang gia tăng.

Đặc biệt, làn sóng bảo hộ và chiến tranh thương mại đã có những tác động rõ rệt hơn đến hoạt động sản xuất theo cả chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực trong khi thị trường tài chính, tiền tệ phải chịu sức ép nhiều hơn từ các yếu tố bên ngoài.

Mục tiêu kiểm soát lạm phát, tỷ giá gặp nhiều thách thức hơn hẳn các năm trước. Bù lại, tài khóa ổn định giúp tỷ lệ thâm hụt xuống mức thấp nhất 7 năm. Thực thi chính sách tiền tệ thận trọng, kết hợp khơi thông nguồn vốn ngân sách để thúc đẩy sức cầu nội địa trong bối cảnh rủi ro bên ngoài ra tăng là cần thiết.

Bên cạnh đó Việt Nam cũng hoàn toàn có khả năng để cần tận dụng cơ hội nảy sinh từ các căng thẳng thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút FDI.

Quý độc quan tâm có xem đầy đủ Báo cáo Vietnam Chartbook tháng 9/2018 của SSI tại đây.

Tin mới lên