Tài chính tiêu dùng

Bảo hiểm Bảo Minh báo doanh thu 1.926 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 1,53% so với cùng kỳ 2018

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo hiểm Bảo Minh) cho biết kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm của công ty đạt 1.926,8 tỷ đồng, đạt 43,75% kế hoạch, tăng 1,53% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc là 1.665,87 tỷ đồng, tăng 0,04% so với cùng kỳ; doanh thu nhận tái bảo hiểm là 261 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch.

Bảo hiểm Bảo Minh báo doanh thu 1.926 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 1,53% so với cùng kỳ 2018

Bảo hiểm Bảo Minh báo doanh thu 1.926 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 1,53% so với cùng kỳ 2018.

Theo Bảo hiểm Bảo Minh, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh doanh bảo hiểm gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải do tình hình khủng hoảng của ngành vận tải biển vẫn tiếp tục dẫn đến giá trị tàu/số tiền bảo hiểm thân tàu giảm mạnh. Nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật đạt mức tăng trưởng cao là 53,48% so với cùng kỳ, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt 42,27% kế hoạch.

Nói về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, ban lãnh đạo công ty cho hay sẽ tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019, kế hoạch chia cổ tức 2019 dự kiến là 15%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Bảo hiểm Bảo Minh trước đó đã thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%, đồng thời đặt kế hoạch đạt doanh thu 4.577 tỷ đồng trong năm 2019.

Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.847 tỷ đồng, tăng 8% so với 2018; doanh thu nhận tái bảo hiểm 500 tỷ đồng, tăng 4% và doanh thu từ hoạt động tài chính 230 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bảo Minh cũng đặt mục tiêu trong năm 2019 đạt 220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 9%; lợi nhuận sau thuế 185 tỷ đồng, tăng 14%; ROE ước đạt bình quân 8%.

Theo báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 69.404 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ ước đạt 44.195 tỷ đồng, tăng 17%; phi nhân thọ ước đạt 25.209 tỷ đồng, tăng 14%.

Cũng trong 6 tháng qua, bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 19.105 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước chi trả quyền lợi bảo hiểm 10.004 tỷ đồng, phi nhân thọ ước bồi thường 9.101 tỷ đồng (chưa bao gồm dự phòng bồi thường 36%).

Tin mới lên