Tài chính tiêu dùng

Bảo hiểm BIDV: Hội đồng quản trị tăng lên 8 người, có 2 thành viên độc lập

(VNF) - BIC đã xin ý kiến cổ đông thông qua cơ cấu nhân sự HĐQT bao gồm 8 người, trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập là 2 người (nhiều hơn 1 người so với trước đây).

Bảo hiểm BIDV: Hội đồng quản trị tăng lên 8 người, có 2 thành viên độc lập

Các nội dung, báo cáo tại Đại hội được các cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí cao.

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thông tin đưa ra tại đại hội cho biết năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ BIC đạt 2.105 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2017, hoàn thành 101,7% kế hoạch năm do đại hội đồng cổ đông giao.

Cũng trong năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của công ty đạt 202,5 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm ngoái, hoàn thành 106,6% kế hoạch năm.

Đối với kế hoạch năm 2019, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm công ty mẹ đạt 2.220 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 223 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo công ty, để đạt được những mục tiêu đó, BIC sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao chất lượng quản trị điều hành, quản lý rủi ro; cải thiện chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng; tập trung phát triển các kênh phân phối bán lẻ, đặc biệt là bancassurance; áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng nhanh việc xây dựng các sản phẩm mới, cải tiến các kênh phân phối theo hướng hiện đại và kiểm soát chặt chẽ hoạt động bồi thường.

Nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh chóng về quy mô kinh doanh và nhân sự, BIC đã trình đại hội đồng cổ đông việc tìm kiếm trụ sở mới theo hướng ổn định, đảm bảo điều kiện làm việc và phát triển lâu dài của tổng công ty. Cụ thể, BIC sẽ mua 1 địa điểm mới tại các tòa nhà phù hợp với chất lượng từ hạng B trở lên tại TP. Hà Nội.

BIC cũng đã báo cáo và xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về phương án nhân sự HĐQT BIC. Theo đó, hướng tới đáp ứng các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ cũng như thực tế công tác, BIC đã xin ý kiến cổ đông thông qua cơ cấu nhân sự HĐQT bao gồm 8 người, trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập là 2 người (nhiều hơn 1 người so với trước đây).

Trên cơ sở đề cử của 2 cổ đông lớn nhất là BIDV và FairFax Asia Limited, đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu: ông Trần Xuân Hoàng, Phó tổng giám đốc BIDV, là thành viên HĐQT BIC nhiệm kỳ 2019 - 2024; ông Nguyễn Huy Tựa, ông Đặng Thế Vinh là thành viên HĐQT độc lập của BIC nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết quả, ông Trần Xuân Hoàng đã trúng cử là thành viên HĐQT BIC với 108.495.982 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 102,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; ông Nguyễn Huy Tựa trúng cử là thành viên HĐQT độc lập của BIC với 103.873.018 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,5%; ông Đặng Thế Vinh trúng cử là thành viên HĐQT độc lập của BIC với 103.873.003 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,5%.

Tin mới lên