Tài chính tiêu dùng

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) hoãn đại hội cổ đông vì dịch bệnh Covid-19

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) mới đây đã có Nghị quyết số 23/NQ-PTI-HĐQT thông qua việc hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chậm nhất vào ngày 30/6/2020.

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) hoãn đại hội cổ đông vì dịch bệnh Covid-19

PTI hoãn đại hội cổ đông vì dịch bệnh Covid-19.

Cũng theo PTI, thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được thống nhất sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ổn định.

PTI được thành lập ngày 1/8/1998. Ba cổ đông chính của PTI hiện nay là Công ty Bảo hiểm DB - Hàn Quốc (chiếm 37,32%), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (chiếm 22,67%) và Tổng công ty Chứng khoán Vndirect (chiếm 18,68%).

Được biết, PTI hiện đang là doanh nghiệp đứng thứ 3 thị trường về doanh thu bảo hiểm, trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đang đứng thứ 2. Năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm của PTI đạt 5.700 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 40% - cao gần gấp 3 lần so với mức tăng trưởng trung bình của thị trường.

PTI cũng đang là doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu thị trường về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Trong năm 2019, doanh thu từ sản phẩm này của PTI đạt 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng gần 70% và chiếm gần 40% tổng doanh thu của PTI.

Liên quan đến ngành bảo hiểm, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, quý I/2020, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp đạt mức tăng cao, ước tính tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 21%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 8%.

Ðối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, việc tuyển dụng mới tiếp tục tăng trưởng (do chính sách thi tuyển đại lý mới được thay đổi trong bối cảnh dịnh bệnh) góp phần không nhỏ trong việc tăng trưởng phí bảo hiểm mới.

Tin mới lên