Tài chính tiêu dùng

Bảo hiểm Hàng không đặt mục tiêu doanh thu 1.400 tỷ đồng trong năm 2019

(VNF) - Bảo hiểm Hàng không đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2019 đạt 1.400 tỷ đồng. Công ty đồng thời cũng sẽ mở rộng mạng lưới, đa dạng kênh bán hàng, hợp tác với nhiều ngân hàng tiềm năng đẩy mạnh kênh bancassurance, kiểm soát tỷ lệ bồi thường dưới 35%.

Bảo hiểm Hàng không đặt mục tiêu doanh thu 1.400 tỷ đồng trong năm 2019

Bảo hiểm Hàng không đặt mục tiêu doanh thu 1.400 tỷ đồng trong năm 2019.

Theo thông tin từ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI), năm 2018, tổng doanh thu của công ty đạt 1.082 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch, tăng trưởng 42% so với cùng kỳ.

VNI hiện đứng thứ 3 trên thị trường về tốc độ tăng trưởng doanh thu, tăng 3 bậc, vươn lên vị trí thứ 13/30 về thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Trong đó, doanh thu phi hàng không tăng trưởng 43%, doanh thu hoạt động tài chính tăng trưởng 76%, lợi nhuận sau thuế hoàn thành 249% kế hoạch, các quỹ dự phòng phí, dự phòng dao động lớn trích tăng vượt kế hoạch đề ra.

Cũng theo VNI, mục tiêu 2019 của công ty là "Tăng trưởng có kiểm soát", tổng doanh thu đạt 1.400 tỷ đồng, mở rộng mạng lưới, đa dạng kênh bán hàng, hợp tác với nhiều ngân hàng tiềm năng đẩy mạnh kênh bancassurance, kiểm soát tỷ lệ bồi thường dưới 35%.

Để thực hiện mục tiêu, VNI cũng cho biết sẽ xây dựng nhiều giải pháp trọng tâm như tư vấn, đánh giá dịch vụ bảo hiểm trước khi cấp đơn, xây dựng sản phẩm bảo hiểm liên kết, trọn gói, tiện ích, đẩy mạnh kênh bán hàng online, telesale, bancass, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và triển khai giám định, bồi thường online (My VNI), xây dựng dữ liệu khách hàng và nâng cao công tác chăm sóc khách hàng.

Theo thông tin trước đó từ Cục quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), năm 2018, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 384.176 tỷ đồng, tăng 21,05% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế  của các doanh nghiệp bảo hiểm cũng lên đến 319.610 tỷ đồng, tăng 29,53% so với cùng kỳ năm 2017.

Đáng chú ý, tổng doanh thu từ phí bảo hiểm năm 2018 ước đạt 133.654 tỷ đồng, tăng 23,97% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 45.694 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 87.960 tỷ đồng.

Được biết đây là năm thứ 5 thị trường bảo hiểm đạt mức tăng trưởng doanh thu trên 20%, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tin mới lên