Tài chính tiêu dùng

Bảo hiểm PVI: Doanh thu năm 2019 ước đạt 10.958 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ 2018

(VNF) - Công ty Cổ phần PVI (PVI) cho biết kết thúc năm 2019, các chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất của công ty dự kiến đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và có tăng trưởng so với cùng kỳ.

Bảo hiểm PVI: Doanh thu năm 2019 ước đạt 10.958 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ 2018

Bảo hiểm PVI: Doanh thu hợp nhất năm 2019 ước đạt 10.958 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ 2018. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 ước đạt 10.958 tỷ đồng, hoàn thành 100,3% kế hoạch và tăng trưởng 6% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 ước đạt 990 tỷ đồng, hoàn thành 128,2% kế hoạch và tăng trưởng 33% so với cùng kỳ.

Kết thúc năm 2019, các chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ cũng dự kiến đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng doanh thu công ty mẹ ước đạt 1.064 tỷ đồng, hoàn thành 127,9% kế hoạch và tăng trưởng xấp xỉ 30% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước đạt 710 tỷ đồng, hoàn thành 131,8% kế hoạch và tăng trưởng 36% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 dự kiến đạt tối thiểu 20%.

Liên quan đến ngành bảo hiểm, báo cáo mới đây của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính (Cục QLGSBH) cho biết tính tới thời điểm cuối năm 2019, thị trường bảo hiểm có 66 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, bao gồm 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 16 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Theo đó, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 454.379 tỷ đồng, tăng 15,03% so với năm trước, trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 89.447 tỷ đồng và phi nhân thọ ước đạt 364.932 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 376.555 tỷ đồng, tăng 16,36% so với năm 2019. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 285.965 tỷ đồng, tăng 18,58%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 89.345 tỷ đồng tăng 9,34% so với năm 2018.

Đặc biệt, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 160.180 tỷ đồng, tăng 20,54%, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.387 tỷ đồng và nhân thọ đạt 107.793 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 44.006 tỷ đồng.

Đối với các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổng doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2019 ước đạt 794 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2018.

Tin mới lên