Tài chính tiêu dùng

Bảo hiểm PVI: Hơn 4.800 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018

(VNF) - Tổng công ty Bảo hiểm PVI cho biết 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu của công ty đạt 4.874 tỷ đồng, hoàn thành 108,6% kế hoạch 6 tháng và 55,2% kế hoạch năm, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm 2018.

Bảo hiểm PVI: Hơn 4.800 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018

Bảo hiểm PVI: Hơn 4.800 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính riêng theo từng khu vực, doanh thu khu vực miền Bắc của công ty đạt 741 tỷ đồng, hoàn thành 95,9% kế hoạch 6 tháng; Khu vực miền Trung đạt 208 tỷ đồng, hoàn thành 104,7% kế hoạch 6 tháng; Khu vực miền Nam đạt hơn 1.260 tỷ đồng, hoàn thành 104,2% kế hoạch 6 tháng

Được biết năm 2019, Bảo hiểm PVI đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 9.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng. Theo đó 6 tháng cuối năm 2019, ngoài việc đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cả năm, Bảo hiểm PVI sẽ tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ bằng việc xây dựng chương trình tư vấn, cung cấp các dịch vụ bảo hiểm.

Theo báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 69.404 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ ước đạt 44.195 tỷ đồng, tăng 17%; phi nhân thọ ước đạt 25.209 tỷ đồng, tăng 14%.

Cũng trong 6 tháng qua, bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 19.105 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước chi trả quyền lợi bảo hiểm 10.004 tỷ đồng, phi nhân thọ ước bồi thường 9.101 tỷ đồng (chưa bao gồm dự phòng bồi thường 36%).

Tin mới lên