Tài chính tiêu dùng

Bảo hiểm PVI: Lãi trước thuế 9 tháng đạt 572 tỷ đồng, bằng tổng kế hoạch cả năm 2019

(VNF) - Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) cho biết 9 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 572 tỷ đồng, bằng tổng kế hoạch lợi nhuận được giao của cả năm 2019.

Bảo hiểm PVI: Lãi trước thuế 9 tháng đạt 572 tỷ đồng, bằng tổng kế hoạch cả năm 2019

Bảo hiểm PVI: Lãi trước thuế 9 tháng đạt 572 tỷ, bằng tổng lãi kế hoạch được giao cả năm 2019.

Trong đó lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi và quan trọng nhất là kinh doanh bảo hiểm đạt gần 300 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch cả năm 2020.

Trong lĩnh vực bảo hiểm công nghiệp, doanh thu từ khối doanh nghiệp đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong kỳ, Bảo hiểm PVI cũng đã tái tục thành công 100% các dịch vụ thuộc lĩnh vực dầu khí - năng lượng, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người đã có lãi.

Mục tiêu năm 2020 của Bảo hiểm PVI là tổng doanh thu vượt 9.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng. Từ đó, doanh nghiệp duy trì vị trí hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm thương mại và công nghiệp, tiếp tục gia tăng thị phần trên thị trường Việt Nam.

Bảo hiểm PVI được thành lập vào 28/6/2011, hiện là công ty con 100% vốn thuộc PVI Holdings (HNX: PVI), hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Cổ phần PVI Holdings phần lớn đang thuộc về HDI Global SE với tỷ lệ sở hữu gián tiếp gần 48%. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là cổ đông lớn tiếp theo nắm giữ 36,7% cổ phần.

Mới đây, Bảo hiểm PVI đã được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 2.600 tỷ đồng lên 3.100 tỷ đồng. Sau lần tăng vốn này, Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Theo PVI, việc tăng vốn điều lệ này nằm trong chiến lược phát triển của Bảo hiểm PVI nhằm nâng cao năng lực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Tin mới lên