Tài chính

Bảo hiểm Quân đội (MIG) phát hành hơn 28 triệu cổ phiếu giá bằng nửa thị giá

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC, HoSE: MIG) vừa thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông và phát hành ESOP. 

Bảo hiểm Quân đội (MIG) phát hành hơn 28 triệu cổ phiếu giá bằng nửa thị giá

Bảo hiểm Quân đội (MIG) phát hành hơn 28 triệu cổ phiếu giá rẻ bằng nửa thị giá

Theo đó, MIG sẽ chào bán hơn 25,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ phân phối quyền mua là 115:18. Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cổ đông sở hữu 115 quyền được mua 18 cổ phiếu mới. 

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn một nửa thị giá của cổ phiếu MIG trên thị trường chứng khoán. 

Cổ phiếu trong đợt phát hành này được tự do chuyển nhượng, số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết vì các lí do như cổ đông từ chối mua, cổ phiếu được làm tròn,... sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

Cùng với đó, MIG cũng sẽ phát hành 2,86 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tương tự, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. 

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu của cả 2 đợt phát hành là hơn 28 triệu đơn vị. Thời gian thực hiện 2 phương án phát hành này là trong năm 2022, sau khi được Bộ Tài chính và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép. 

MIG dự kiến huy động được 257,4 tỷ đồng sau khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông, trong đó 100,5 tỷ đồng dự kiến được dùng để đầu tư năng lực, giải pháp triển khai chiến lược, 156,9 tỷ đồng dự kiến dùng để đầu tư tài chính bao gồm đầu tư chứng khoán, tiền gửi phù hợp với quy định của pháp luật và của MIG. 

Được biết, MIG mới đây đã hoàn tất lưu ký và niêm yết bổ sung hơn 21 triệu cổ phiếu vào ngày 21/7 vừa qua. Vốn điều lệ của công ty đã tăng từ mức 1.430 tỷ đồng lên 1.644,5 tỷ đồng. 

Nếu hoàn tất 2 phương án phát hành còn lại, MIG sẽ nâng mức vốn thêm 286 tỷ đồng lên hơn 1.930 tỷ đồng. 

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của MIG đạt hơn 1.652 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 84 tỷ đồng, giảm 27%, đạt hơn 84 tỷ đồng. Theo giải trình, nguyên nhân dẫn tới lợi nhuận sụt giảm là do doanh thu hoạt động đầu tư giả 16,5% so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý tăng 13%. 

Tin mới lên