Tài chính tiêu dùng

Bảo Minh báo doanh thu hơn 6.200 tỷ đồng trong năm 2022, vượt kế hoạch gần 10%

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (HoSE: BMI) cho biết năm 2022, công ty sẽ hoàn thành kế hoạch doanh thu trước thời hạn với số tổng doanh thu dự kiến đạt 6.230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 340 tỷ đồng.

Bảo Minh báo doanh thu hơn 6.200 tỷ đồng trong năm 2022, vượt kế hoạch gần 10%

Bảo Minh đạt doanh thu hơn 6.200 tỷ đồng trong năm 2022, vượt kế hoạch gần 10%.

Được biết, năm 2022, BMI đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu ở mức 5.700 tỷ đồng, tăng trưởng 6,7% so với năm 2021, kỳ vọng lợi nhuận kế toán trước thuế 340 tỷ đồng, tăng trưởng 11%. Với kết quả trên, Bảo Minh đã hoàn thành 109,3% kế hoạch doanh thu, tăng trưởng 16,51% so với cùng kỳ và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thời hạn.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc công ty cho hay bước sang năm 2023, công ty đặt mục tiêu trong tăng trưởng năm 2023 tối thiểu là 6% đối với doanh thu và 10% đối với lợi nhuận trước. Tuy nhiên, vẫn đảm bảo duy trì kiểm soát khâu bồi thường, nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Trước đó, Bảo Minh công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 1.173 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2022 tăng 73% lên hơn 121 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Bảo Minh đạt 85 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, theo báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp BMI ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 21% lên 3.242 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 244 tỷ đồng, tăng 17%. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BMI đạt 3.039 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tài chính đạt 94 tỷ đồng, tăng tới 84%. Sau khi giảm trừ các loại chi phí, tổng lợi nhuận trước thuế của BMI đạt 257 tỷ đồng, tăng 11%.

 

 

 

Tin mới lên