Tài chính tiêu dùng

Bảo Minh (BMI) sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn lên hơn 1.000 tỷ đồng

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh, HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (HoSE: BMI) trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2021.

Bảo Minh (BMI) sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn lên hơn 1.000 tỷ đồng

Bảo Minh (BMI) sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Bảo Minh sẽ tăng thêm 20% vốn điều lệ thực góp, tương đương 182,7 tỷ đồng trong năm 2021 dưới hình thức phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ thặng dự vốn cổ phần.

Vốn điều lệ thực góp của Bảo Minh hiện nay là 913,54 tỷ đồng, sẽ tăng lên thành 1.096 tỷ đồng.

Năm 2021, hãng bảo hiểm này cũng dự kiến kế hoạch kinh doanh không tăng trưởng so với năm 2020. Cụ thể, tổng doanh thu dự tính năm 2021 là gần 5.025 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế 277 tỷ đồng.

Năm 2021, Bảo Minh tiếp tục thực hiện đa dạng hóa và tăng cường phát triển các kênh khai thác như bancassurance, online, môi giới, đại lý… Tập trung vào giải pháp phát triển doanh thu đối với các nhóm nghiệp vụ bảo hiểm con người, xe cơ giới là những nhóm có nhiều tiềm năng bán lẻ thông qua các đối tác.

Được biết, năm 2020, Bảo Minh đạt tổng doanh thu 5.025 tỷ đồng, đạt 109,4% so với kế hoạch và tăng 9,4% so với năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc là 4.295 tỷ đồng, doanh thu nhận tái là 470 tỷ đồng và doanh thu hoạt động tài chính đạt 260 tỷ đồng. Lợi nhuận kế toán trước thuế là 233 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/4, cổ phiếu BMI giảm 2,23% xuống 28.500 đồng, khớp hơn 724.000 đơn vị.

Tin mới lên