Tài chính

Bất chấp Covid-19, lợi nhuận nửa đầu năm 2020 của SSI vẫn tăng trưởng gần 30%

(VNF) - SSI công bố tổng doanh thu và thu nhập khác 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt lần lượt 2.370 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 660 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 58% và 29,4% so với cùng kỳ năm 2019, hoàn thành 76% kế hoạch về lợi nhuận 2020 trình đại hội cổ đông.

Bất chấp Covid-19, lợi nhuận nửa đầu năm 2020 của SSI vẫn tăng trưởng gần 30%

Bất chấp Covid-19, lợi nhuận nửa đầu năm 2020 của SSI vẫn tăng trưởng gần 30%

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa tổ chức cại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 theo hình thức trực tuyến. Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua tất cả các tờ trình của HĐQT.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, các lĩnh vực kinh doanh của SSI đều ít nhiều bị tác động tiêu cực, tuy nhiên phía SSI cũng nhận định đây chính là thời cơ phù hợp để  rà soát và triển khai mô hình kinh doanh mới, thực hiện tinh lọc bộ máy tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nhân sự cũng như hiệu quả công việc.

Tới thời điểm hiển tại, mặc dù thị trường đã và đang có những dấu hiệu hồi phục tích cực, song SSI nhận định, làn sóng phục hồi của thị trường trong thời gian vừa qua chủ yếu được dẫn dắt bởi động thái của các nhà đầu tư trong nước - đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân mới ( “thế hệ F0”) - chưa thực sự phản ánh sự thay đổi cơ bản các tác động từ dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế chung. Do đó, công ty nhận thấy vẫn còn nhiều yếu tố khó đoán định gây ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung.

Bên cạnh đó, SSI lên kế hoạch kinh doanh dựa trên đánh giá tổng quan vĩ mô và thị trường chứng khoán trong cả năm 2020, gồm các đánh giá các kịch bản xảy ra kèm rủi ro, không dựa trên những biến động lên, xuống ngắn hạn của thị trường.

Giữ quan điểm thận trọng về tình hình thị trường cho 2 quý cuối năm 2020, công ty đã trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh 2020 dựa trên kịch bản thận trọng với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.750 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 868 tỷ đồng.

Tại đại hội, SSI đã công bố tổng doanh thu và thu nhập khác 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt lần lượt 2.370 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 660 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 58% và 29,4% so với cùng kỳ năm 2019, hoàn thành 76% kế hoạch về lợi nhuận 2020 trình đại hội cổ đông.

Tin mới lên