Tài chính

Bất chấp Covid-19, Vinataba vẫn lãi sau thuế hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2020

(VNF) - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020.

Bất chấp Covid-19, Vinataba vẫn lãi sau thuế hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2020

Khánh Hòa tìmBất chấp Covid-19, Vinataba vẫn lãi sau thuế hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2020 thêm động lực phát triển mới

Theo đó sản lượng thuốc lá điếu của Vinataba đạt 4.038 triệu bao, tổng doanh thu đạt 23.507 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD), nộp ngân sách đạt 11.590 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.065 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu đạt 204 triệu USD.

Đại diện Vinataba cho biết, năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh tại thị trường nội tiêu và xuất khẩu đều bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu thuốc lá nguyên liệu và thuốc lá bao.

Khó khăn lớn thứ hai là các quốc gia Đông Nam Á – thị trường xuất khẩu chủ lực của Vinataba, thay đổi chính sách theo hướng kiểm soát và hạn chế nhập khẩu thuốc lá càng ảnh hưởng, làm giảm đơn hàng xuất khẩu. 

Ngoài ra, hoạt động cạnh tranh trong ngành thuốc lá nội địa vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt, vùng nguyên liệu nội địa đang bị thu hẹp, xu hướng sử dụng nguyên liệu của các đơn vị thuốc lá điếu có sự thay đổi theo hướng tăng sử dụng nguyên liệu nhập khẩu.

Chia sẻ về kết hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, tổng công ty thuốc lá này cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động. 

Vinataba cũng đặt mục tiêu thực hiện ổn định thị trường tiêu thụ, tăng thị phần thuốc lá điếu nội tiêu, thay thế thuốc nhập lậu; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng. 

Đồng thời củng cố và duy trì vùng trồng nguyên liệu trong nước, kết hợp nghiên cứu sử dụng nguyên liệu nội địa, từng bước thay thế nguyên liệu nhập khẩu.

Tin mới lên