Đô thị

Bắt đầu phát hành hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư cho cao tốc Bắc - Nam

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án thực hiện đăng tải thông báo mời sơ tuyển tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư các dự án thành phần trước 10/5.

Bắt đầu phát hành hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư cho cao tốc Bắc - Nam

Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư cho cao tốc Bắc - Nam

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn yêu cầu các Ban quản lý dự án 2, 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển và các tài liệu liên quan; Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất nội dung giữa hồ sơ ngôn ngữ tiếng Việt và hồ sơ ngôn ngữ tiếng Anh.

Các đơn vị này phải thực hiện đăng tải thông báo mời sơ tuyển tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư các dự án thành phần trước 10/5/2019 để bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án.

Theo Bộ Giao thông vận tải, trên cơ sở hồ sơ mời sơ tuyển các Ban quản lý dự án trình, đến nay bộ này đã phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Được biết, nhà đầu tư sẽ có thời gian 60 ngày để chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển. Dự kiến thời gian lấy ý kiến các cơ quan, thẩm định, phê duyệt kết quả sơ tuyển trong tháng 8/2019.

Đối với công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, Bộ Giao thông vận tải dự kiến phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 10/2019. Nhà đầu tư có thời gian tối thiểu 90 ngày để chuẩn bị hồ sơ dự thầu; thời gian đánh giá, thẩm định hồ sơ dự thầu là 60 ngày; dự kiến phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 3/2020. Dự kiến thời gian hoàn thành đàm phán, ký hợp đồng với nhà đầu tư trong tháng 4/2020.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông là dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017, trước mắt đầu tư 11 dự án thành phần với tổng chiều dài 654km, đi qua địa phận 13 tỉnh với tổng mức đầu tư khoảng 118.716 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP. Với quy mô và tầm quan trọng của tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Chính phủ đã ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện dự án.

Tin mới lên