Tài chính

Bất động sản An Gia (AGG) muốn chào bán hơn 82,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

(VNF) - Như vậy mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của AGG chỉ bằng 22,5% so với thị giá hiện tại.

Bất động sản An Gia (AGG) muốn chào bán hơn 82,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Bất động sản An Gia (AGG) muốn chào bán hơn 82,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) vừa công bố kế hoạch phát hành hơn 91 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Trong số này, AGG phát hành hơn 8,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là trên 82 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Cùng với đó, AGG dự kiến chào bán hơn 82,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng 22,5% so với giá đóng cửa phiên 7/10 (44.400 đồng/cổ phiếu).

Nếu giao dịch đạt kết quả như kỳ vọng, AGG sẽ thu về số vốn hơn 827 tỷ đồng. Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết, HĐQT doanh nghiệp sẽ phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, AGG ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng mạnh gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi khấu trừ các chi phí cũng biến động mạnh không kém, lợi nhuận sau thuế của AGG còn 196 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng giai đoạn năm 2020.

Tin mới lên