Tiêu điểm

Bầu bổ sung ông Hoàng Hải Minh giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế

(VNF) - Ngày 7/9, HĐND thành phố Huế (khóa XII) vừa tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ tư (nhiệm kỳ 2016- 2021) để thông qua các nội dung miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch, Chủ tịch và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thành phố.

Kết quả biểu quyết đã thông qua kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế (khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Nguyễn Đăng Thạnh với lý do nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Huế (khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Nguyễn Văn Thành cũng với lý do ông Thành nghỉ hưu theo chế độ.

Cũng tại hội nghị lần này, Chủ tịch HĐND thành phố Huế đã giới thiệu cho HĐND thành phố Huế bầu bổ sung ông Hoàng Hải Minh, Phó Bí thư Thành ủy, vào chức danh Chủ tịch UBND thành phố Huế (khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021). Đồng thời xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thành phố Huế đối với ông Hoàng Hải Minh, với 37/37 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

HĐND thành phố Huế đã giao Thường trực HĐND thành phố Huế hoàn tất thủ tục để trình Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Trước khi được bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Hoàng Hải Minh (sinh năm 1978, quê quán thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) từng lần lượt giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế.

Xem thêm: Phú Thọ: Miễn nhiệm 1 Phó chủ tịch HĐND, bầu 2 Phó chủ tịch UBND và HĐND

Tin mới lên