Tài chính

Bầu Đức giải thể Công ty Cổ phần Thủy Điện Hoàng Anh Sài Gòn

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức vừa ký nghị quyết thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Thủy Điện Hoàng Anh Sài Gòn.

Bầu Đức giải thể Công ty Cổ phần Thủy Điện Hoàng Anh Sài Gòn

Bầu Đức giải thể Công ty Cổ phần Thủy Điện Hoàng Anh Sài Gòn

Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn được thành lập vào tháng 2/2018, trụ sở ở quận 10, TP.HCM. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Vốn điều lệ của Công ty Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn là 50 tỷ đồng với 99% cổ phần thuộc sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai.

Trước khi bị giải thể, Công ty Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn xuất hiện lần cuối trong báo cáo tài chính hợp nhất của Hoàng Anh Gia Lai vào quý II/2019 và ở trong giai đoạn đầu tư, chưa bắt đầu hoạt động kinh doanh. Báo cáo tài chính quý IV mới nhất cho biết tập đoàn của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) không còn sở hữu công ty con nào trong lĩnh vực thủy điện.

Vào tháng 12/2019, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai, qua đó rút lui hoàn toàn khỏi mảng thủy điện.

Thủy điện cùng khoáng sản, trồng trọt là những lĩnh vực nằm trong chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai giai đoạn 2008-2010. Nhưng từ năm 2013, doanh nghiệp của bầu Đức bắt đầu thoái vốn khỏi thủy điện, bất động sản, mía đường, khoáng sản để tập trung vào nông nghiệp.

Năm 2019, Hoàng Anh Gia Lai với hoạt động kinh doanh cốt lõi là cây ăn trái đạt doanh thu hợp nhất 2.083 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Lỗ hợp nhất sau thuế của doanh nghiệp lên tới 1.609 tỷ đồng. Đây là mức lỗ lớn nhất của công ty từ khi hoạt động.

Một điểm tích cực là nhiều khoản nợ của doanh nghiệp đã giảm đáng kể. Nợ phải trả tại thời điểm ngày 31/12/2019 của Hoàng Anh Gia Lai giảm gần 10.000 tỷ đồng so với một năm trước. Trong đó, nợ vay giảm hơn 7.000 tỷ đồng.

 

 

Tin mới lên