Tài chính

Bầu Đức xin không huỷ niêm yết cổ phiếu HAG

(VNF) - Đứng trước nguy cơ huỷ niêm yết sau ba năm liên tiếp thua lỗ, bầu Đức mong muốn kiến nghị các cơ quan nhà nước "cho phép Hoàng Anh Gia Lai áp dụng điều kiện thử thách là nếu kết quả kinh doanh bán niên và cả năm 2022 không có lãi thì hãy xem xét hủy niêm yết".

Bầu Đức xin không huỷ niêm yết cổ phiếu HAG

Bầu Đức xin không huỷ niêm yết cổ phiếu HAG

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) liên quan đến việc điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính.

Cụ thể, ngày 25/11/2021, Hoàng Anh Gia Lai đã có văn bản giải trình về việc điều chỉnh hồi tố số liệu báo cáo tài chính, theo đó chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty trong các năm 2017, 2018 và 2019 đều bị lỗ.

Việc thua lỗ 3 năm liên tiếp tạo nên sự quan ngại của cổ đông, rằng cổ phiếu HAG có khả năng bị xem xét tiếp tục niêm yết trên HoSE hay không.

Vì vậy, các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/11/2021 đã bàn bạc và thống nhất ghi vào Biên bản họp thể hiện nguyện vọng kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận duy trì niêm yết cổ phiếu HAG.

Trên cơ sở đó, Hoàng Anh Gia Lai kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét đến tình hình hiện tại của doanh nghiệp để duy trì việc niêm yết cổ phiếu bởi hầu hết các cổ đông đang sở hữu cổ phiếu HAG hiện nay đều mua cổ phiếu dựa trên tình hình kinh doanh hiện tại và triển vọng tương lai chứ không dựa vào các thông tin tài chính trong quá khứ cách đây 3-5 năm.

Tập đoàn cho biết đến nay tình hình sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc của Hoàng Anh Gia Lai có nhiều cải thiện so với trước đây.

Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán phần lớn các khoản nợ vay và trái phiếu tồn đọng, chi tiết được thể hiện qua số dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu. Đồng thời công ty cũng đã xử lý được phần lớn các khoản đầu tư không hiệu quả như thanh lý bớt các công ty con thuộc ngành nông nghiệp, các công ty ngành thuỷ điện, khoáng sản; xử lý các khoản phải thu tồn đọng như công nợ phải thu Công ty Đầu tư Bất động sản An Phú.

Các chỉ tiêu tài chính theo Hoàng Anh Gia Lai cũng đã được cải thiện.

Doanh nghiệp cũng đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh để trả nợ, cải thiện tình hình tài chính.

Năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai đạt 2.230 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 30% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 120 tỷ đồng trong khi năm 2020 lỗ 2.383 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh nghiệp của bầu Đức lên kế hoạch doanh thu thuần 4.820 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.120 tỷ đồng; tăng 116% về doanh thu và gấp 9,3 lần về lợi nhuận so với năm 2021. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của Hoàng Anh Gia Lai kể từ năm 2015 tới nay.

Với các lý do trên, bầu Đức đã kiến nghị UBCKNN, HoSE cho phép Hoàng Anh Gia Lai áp dụng điều kiện thử thách là nếu kết quả kinh doanh bán niên và cả năm 2022 không có lãi thì hãy xem xét huỷ niêm yết.

Tin mới lên