Đô thị

BCG - IRSD đề xuất gì cho Khu kinh tế Vân Phong?

(VNF) - Tập đoàn Tư vấn Boston Consulting Group (BCG của Mỹ) phối hợp cùng Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng (IRSD, thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) vừa đưa ra nhiều đề xuất về chính sách đặc thù cho Khu kinh tế Vân Phong.

BCG - IRSD đề xuất gì cho Khu kinh tế Vân Phong?

BCG - IRSD đề xuất gì cho Khu kinh tế Vân Phong?

Theo đó, BCG - IRSD đề xuất 5 "chìa khóa" cho Khu kinh tế Vân Phong. Thứ nhất, nên tận dụng mô hình đa khu vực với Hòn Gốm đóng vai trò là khu thương mại tự do nằm trong Khu kinh tế nhằm hướng đến phát triển các ngành ưu tiên cụ thể với những chính sách và cơ chế hấp dẫn.

Thứ 2, mô hình khu thương mại tự do được đề xuất cho Khu kinh tế Vân Phong là thay cho mô hình khu phi thuế quan hiện tại nhằm tạo sự khác biệt với Khu kinh tế ven biển khác ở Việt Nam và cạnh tranh với Khu kinh tế khác trên thế giới.

Thứ 3, áp dụng chiến lược chính sách ưu đãi linh hoạt và thực tế, bao gồm cả chính sách tài khóa và phi tài khóa; chính sách cho toàn khu vực và chính sách tập trung theo ngành.

Thứ 4, Cần có các cơ chế chính sách ưu đãi cho Khu kinh tế Vân Phong, trong đó tính đến cả tác động và tính khả thi của từng chính sách dựa trên luật hiện hành và các tiền lệ trong nước, quốc tế.

Thứ 5, cần có sự hỗ trợ từ trung ương về việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho Khu kinh tế Vân Phong.

Bên cạnh đó, BCG - IRSD cũng đưa ra 22 cơ chế chính sách cho việc phát triển Khu kinh tế Vân Phong.

Về mục tiêu phát triển tổng thể các hoạt động công nghiệp, Khu kinh tế Vân Phong cần 3 chính sách, gồm: miễn thuế 6 năm và giảm 50% thuế thương mại tự do cho 13 năm tiếp theo; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 19 năm đối với dự án thuộc diện ưu tiên; giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, người lao động cư trú tại Khánh Hòa.

Về nguồn lao động, cần bảo đảm sự ổn định, tay nghề cao, cần chính sách hỗ trợ đào tạo 10 triệu đồng/người,…

Về mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng, BCG - IRSD cho rằng cần có 4 chính sách dành cho Khu kinh tế Vân Phong đó là: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và chính sách tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp, giảm thủ tục thế chấp đối với dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng công nghiệp; cần đẩy nhanh việc xây dựng cao tốc Tuy Hòa - Vân Phong, cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang.

Về mục tiêu phát triển ngành du lịch cần 4 chính sách, trong đó du khách nước ngoài đến khu thương mại tự do và khách địa phương lưu trú 24 giờ trở lên được phép mua hàng miễn thuế; miễn thị thực 30 ngày khi đến lưu trú tại Khu kinh tế Vân Phong; được phép kinh doanh casino cho người nước ngoài và người Việt.

Về phát triển ngành hậu cần, phải nâng cấp Hòn Gốm từ khu phi thuế quan thành khu thương mại tự do.

Về đóng tàu, phát triển thủy sản và các mục tiêu khác cần thêm 7 chính sách. Cụ thể, cung cấp vật tư, linh kiện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 6 năm và giảm 50% trong vòng 13 năm tiếp theo; miễn thuế hải quan đối với nguyên liệu thô, linh kiện dùng để sản xuất và sửa tàu biển.

Ngoài ra, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ 70% chi phí xử lý nước thải cho hoạt động chế biến thủy sản với điều kiện ít nhất 30% lao động địa phương và 60% nguyên liệu thủy sản địa phương; các dự án nuôi trồng thủy sản được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định hiện hành, dự án về công nghệ cao, công nghệ sạch và dự án đầu tư vào khu thương mại tự do được giảm 10% thuế thu nhập doanh nghiệp trong suốt thời gian hoạt động.

Xem thêm: Khánh Hòa chọn 4 địa điểm quy hoạch điện khí tại Vân Phong

Tin mới lên